Skip to content

Doplnkové označovanie ložísk

Znak Príklad označenia Význam
X X625P5 Koroziivzdorná oceľ
RS 6002RS Tesnenie na jednej strane
•ZRS 6300-ZRS Tesnenie na obidvoch stranách
RSR 6210RSR Tesnenie na jednej strane priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
-2RSR 6210-ZRSR Tesnenie na oboch stranách priliehajúce na hladký nákružok vnútorného krúžku
Z 6317Z Krycí plech na jednej strane
ZN 6204ZN Krycí plech na jednej strane a drážka pre poistný krúžok na opačnej strane
-ZZ 6308-2Z Krycí plech na obidvoch stranách
-ZZR 6005-ZZR Krycí plech na obidvoch stranách, priliehajúci na hladký nákružok vnútorného krúžku
K 6204-2ZK Kužeľová diera s kužeľovitosťou 1:12
N 6416N Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku
NR 6310NR Drážka pre poistný krúžok na vonkajšom krúžku a vložený poistný krúžok
Y X 623Y P5 Klietka lisovaná z mosadzného plechu vedená na valivých telesách
TNH 6002TNH Plastová klietka vedená na guľkách
M 6319NI Masívna klietka z mosadze vedená na guľkách
MA 6209MA Masívna klietka z mosadze vedená na vonkajšom krúžku
TB 6308T8 Masívna klietka z textitu vedená na vnútornom krúžku
P6 6303 P6 Vyšší stupeň presnosti ako normálny
P6E 6204-2Z P6E Vyšší stupeň presnosti pre elektrické stroje točivé
P5 6208 P5 Vyšší stupeň presnosti ako P6
P4 6007 P4 Vyšší stupeň presnosti ako P5
CZ 6003 CZ Radiálna vôľa menšia ako normálna
C3 6302-2ZR C3 Radiálna vôľa väčšia ako normálna
C4 6005-2RS C4 Radiálna vôľa väčšia ako C3
C5 6303-2ZR C5 Radiálna vôľa väčšia ako C4
C6 6300 C6 Znížená hladina vibrácií
R… 6210 R10-Z0 Radiálna vôľa v nenormalizovanom rozsahu (rozsah v xm)
SO 6204 SO Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 150 °C
SI 6301 Sl Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 200 °C
SZ 6303-2ZR C5SZ Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 250 °C
S3 6303-2ZR C5S3 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 300 °C
S4 6306-2ZR C5S4 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 350 °C
S5 6306-2ZR C5S5 Stabilizácia pre prevádzku pri teplote do 400 °C
TPF 6204-2Z P6E TPF Ložiská vyrobené podľa zvláštnych technických podmienok dohodnutých s odberateľom
SP1 6326MAS P64SP1 Vonkajší krúžok pokrytý elektroizolačnou vrstvou
A 7210 A Stykový uhol 25°
AA 7210 AA Stykový uhol 26°
B 7210 B Stykový uhol 40°
C A 7003 C Stykový uhol 15°
CA 7210 CA Stykový uhol 12°
CB 7210 CB Stykový uhol 10°
T 7210 AT Masívna klietka z textilu vedená na guľkách
TA 7210 ATA Masívna klietka z textilu vedená na vonkajšom krúžku
K 22310 K Kužeľová diera s kužeľovitosťou 1:12
N 3212 N Ddrážka na vonkajšom krúžku, pre poistný krúžok
E NU 215 E Vyššia únosnosť
W33 22230 W33 Drážka a mazacie otvory na obvode vonkajšieho krúžku
W20 22328 W20 Drážka a mazacie otvory
TNG NU 205 TNG Masívna klietka z polyamidu vedená na valčekoch
R RNA 205 Ložisko bez vnútorného krúžku
V NA 4907 V Ložisko bez klietky s plným počtom valivých telies
J 22309 J Plechová oceľová klietka
B 32310 B Pri kužeľových ložiskách, B-zmena vnútornej konštrukcie,stykový uhol alfa=20°
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.